Likvidace zadlužené firmy

 Častým dotazem, se kterým se v praxi setkáváme, je to, zda je možné zlikvidovat zadluženou firmu. Dříve, než odpovíme, podíváme se na to, co přesně znamená likvidace společnosti. 

Likvidace společnosti je řízený proces, při kterém dojde k ukončení veškeré činnosti společnosti. Výsledkem likvidace je ukončení všech smluvních a obchodních vztahů, prodej aktiv (majetku) a zejména vypořádání závazků a pohledávek. Jsou-li splněny uvedené podmínky, může dojít k výmazu společnosti z Obchodního rejstříku, což znamená faktický zánik společnosti. Likvidace je zákonným způsobem, jak ukončit činnost a existenci dané firmy. 

Je však potřeba zdůraznit dvě věci. První: rychle zlikvidovat firmu v ČR nejde. Jedná se o proces, který trvá nejméně několik měsíců, někdy několik let a někdy, v případě nevypořádaných závazků, společnost nelze vymazat vůbec. To je druhý aspekt – existují společnosti, které nelze jednoduše zlikvidovat. Jedná se zejména o zadlužené společnosti, nebo společnosti s jinými právními či jinými překážkami. Odpověď na otázku, zda lze zlikvidovat zadluženou firmu, je tedy negativní. 

Další legitimní dotaz však může znít, co se s uvedenou společností dá dělat. 

Možností je více. Někdo upřednostňuje řešení „nechat vyhnít“ (což není vůbec dobré řešení, např. vzhledem k institutu řádného hospodáře). Hodně často se můžeme setkat se společnostmi, které nemají jednatele, jen společníka. Jedná se o limitní případ řešení „nechat vyhnít“. V určitých případech lze pracovat i s touto možností, není však úplně optimální pro předchozího jednatele, kdy věřitelé mohou napadnout jeho konání (nebo nekonání) u soudu. 

Lepším řešením je prodej celé společnosti a s ním spojená změna statutárního orgánu. Na pozici jednatele nastoupí nový jednatel, který přebírá chod společnosti a nejčastěji bývá zastoupen manažerem se zkušeností krizového řízení firem. 

Dříve však, než dojde k prodeji firmy, je nutné provést důkladnou analýzu účetního a právního stavu společnosti, dále dbát na to, aby nedošlo k poškozování zájmů věřitelů. Tím je možné se vyhnout žalobám, které míří na předchozího jednatele. Nový jednatel podniká kroky, které vedou k očištění nebo likvidaci společnosti. 

Každá společnost a každý případ je jiný, ve velké části případů však platí, že prodejem společnosti přecházejí problémy a dluhy na nového vlastníka a jednatele. 

Naše společnost ve spolupráci s partnery již několik let pomáhá společnostem v komplikované situaci. Nechat vyhnít není řešení. 

Žádost o likvidaci firmy

NOVINKA: Likvidace firmy bez účetnictví, tržeb, základního jmení a majetku od 30 000 Kč.

(data při odeslání jsou šifrovaná, nelze je odposlouchávat)