Likvidace firmy s.r.o. postup

Likvidace společnosti představuje právní postup vedoucí k ukončení podnikání obchodní korporace, tedy ke zrušení a zániku podniku v případech, kdy společnost není předlužená

Pokud je společnost předlužená (aktiva jsou nižší než pasiva) je nutné podat insolvenční návrh a zahájit insolvenční řízení. 

Likvidace podniku se využívá zejména v situaci, kdy se obchodní společnost jeví již jako podnikatelsky nepotřebná a je žádoucí ji nechat vymazat z obchodního rejstříku. Typicky se jedná o případy ukončení podnikání pod firmou obchodní společnosti. 

Žádost o likvidaci firmy

NOVINKA: Likvidace firmy bez účetnictví, tržeb, základního jmení a majetku od 30 000 Kč.

(data při odeslání jsou šifrovaná, nelze je odposlouchávat)