Druhy likvidace společnosti

 nucená - nedobrovolné ukončení podnikání, zde je likvidace firmy nařízená soudem v zákonem stanovených případech 

dobrovolná -
na základě rozhodnutí společníků (majitelů) společnosti - představuje častější případ zrušení firmy 

Hlavním účelem zrušení společnosti (likvidace obchodní společnosti) je vyjasnění majetkových poměrů společnosti a vypořádání jejich majetkových vztahů, které povede k zániku společnosti a jejímu výmazu z obchodního rejstříku, a tedy k žádoucímu ukončení podnikání. 

Vstupem společnosti do likvidace končí aktivní obchodní činnost takové společnosti a veškeré úkony směřují pouze k vypořádání aktiv a pasiv likvidované firmy a k jejímu následnému zrušení a zániku 

Žádost o likvidaci firmy

NOVINKA: Likvidace firmy bez účetnictví, tržeb, základního jmení a majetku od 30 000 Kč.

(data při odeslání jsou šifrovaná, nelze je odposlouchávat)